ÇAĞIR GİZLİLİK POLİTİKASI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

 

ÇAĞIR, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu olarak ÇAĞIR ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir:

1.     ÇAĞIR mobil, Web vesair uygulamalarını kullanmak isteyen kişilerin, ÇAĞIR hizmetlerinden etkin ve hızlı bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla,

2.     Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,

3.     Şirketimiz ve ÇAĞIR kullanıcıları arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği ile iş sürekliliğinin temini, ortak veri tabanı oluşturulması, ortak veri tabanının işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim ve pazarlama kolaylığının sağlanması, marka ve itibar yönetimi amacıyla,

4.     Çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, Şirketimiz nezdinde güvenliğin temin edilmesi amacıyla,

5.     Şirketimiz,  tarafından üretilen, sunulan ürün ve hizmetlerin ticari/kamu ve sosyal amaçlarımızın gerçekleştirilmesi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde müşterilere, tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kamu kurumlarına ve üçüncü kişilere ulaştırılmasını temin amacıyla,

6.     İlgili kanunlar uyarınca düzenlenme yükümlülüğümüzün bulunduğu evrakların düzenlenebilmesi amacıyla,

7.     Şirketimizin ve katıldığımız/düzenlediğimiz etkinliğin tanıtımı, duyurulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla,

8.     Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla,

9.     Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,

10.  Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,

11.  Şirketimiz ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla,

12.  Hizmet sonrası yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla,

13.  Mevzuat uyarınca Şirketimizin ticari defterlerinin, faturalarının, ihalelerinin, çek ve bordrolarının düzenlenebilmesi ve bu işlemlere ait süreçlerin doğru bir şekilde yürütülmesi amacıyla,

14.  Çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve Şirketimize ait bina, tesis ve çalışma alanlarının güvenliğinin, kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi amacıyla,

15.  Çalışanlarımıza teslim edilen araç ve gereçlerin verimli ve etkili kullanılmasını sağlamak amacıyla,

16.  Şirketimizin eski hükümlüyü çalıştırma yükümlülüğü kapsamında ve sadece bu kapsamda olmamakla birlikte çalışanlarımızın ve çalışan adaylarımızın işe uygunluğunun ve işe devamının değerlendirilmesi amacıyla,

17.  Çalışan adaylarımızın işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanlarımızın özlük dosyalarının oluşturulması ve Şirketimizin İnsan Kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla,

18.  Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, eğitim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, sağlık ile ilgili hususlarda erken müdahalenin yapılabilmesi amacıyla,

19.  Çalışanlarımızın moral ve motivasyonunun, performans düzeyinin,  memnuniyetlerinin, birbirleriyle ve Şirketimiz ile olan etkileşimlerinin artırılması ve Şirketimize olan bağlılıklarının sağlanması amacıyla,

20.  Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da şirket telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde, iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi amacıyla,

21.  Kurumsal Kaynak Planlama Uygulamaları, Devam Takip Uygulamaları ve diğer platformlar aracılığıyla özlük faaliyetlerinin daha etkin biçimde yerine getirilebilmesi amacıyla,

22.  İş sözleşmelerinden kaynaklanan başta ücret ödeme borcu olmak üzere sair yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla,

23.  Ticari satın alma ve kurumsal yazışmalarımızın yürütülmesi amacıyla,

24.  İş yerinde meydana gelebilecek olaylarda disiplin sürecinin işletilebilmesi amacıyla,

25.  Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla,

26.  Ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla,

27.  İşletme ve tesislerimizi ziyaret eden misafirlerimizin internete erişiminin sağlanması amacıyla,

28.  İş yürütme programlarının hazırlanması, vardiya listelerinin hazırlanması ve uygulanması amacıyla,

29.  Servis hizmetlerinin ve çeşitli lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla,

30.  İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,

31.  Gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,

32.  Mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla.

 

A.1. Talep Edilen Bilgiler

1.     ÇAĞIR’a kayıt olurken Kullanıcı ve Hizmet Veren olarak üye kaydı yapılmakta olup, bu kayıt esnasında ÇAĞIR sizden Ad-Soyad, Telefon Numarası, Email Adresi(Zorunlu Değil), Açık Adresinizi istemektedir.

2.     ÇAĞIR üzerinden yaptığınız işlemlerin tarih ve saaati, IP adresiniz, Donanım ve Yazılım Bilgileri, HTTP Başlıkları, Çerezler, Web İşaretçileri, Tarayıcı Kimlik Bilgiler, vb) Kayıtları tutulmaktadır.

3.     ÇAĞIR kullanan tüm kullanıcılardan konum bilgisi talep edilmekte olup uygulamayı kullandığınız anda (Hizmet Talep Edip ve Hizmet Vermek İstediğinizde) konum bilginiz otomatik olarak alınmaktadır. Kullanıcıların konum bilgileri saklı tutulmamakta ve 3. Şahıslarla paylaşılmamaktadır.

4.     Sektör bilgileriniz hizmet talep eden kullanıcılara sunulmak üzere ayrıntılı olarak tarafınızdan talep edilmektedir.

5.     PUSH NOTIFICATION (Anlık Bildirim) Uygulama üzerinden yaptığınız işlemleri tarafınıza anında iletmek için ÇAĞIR sizden anlık bildirim iletme izni talep etmektedir.

6.     SMS kayıtlı olduğunuz telefon numaranıza meşgul – offline olduğunuz durumlarda bilgilendirme ve uygulama ile iligli yenilik smsleri iletilmektedir.

7.     ÇAĞIR, belirli bir amaca yönelik hassas bilgileri (ırk, politik görüşler, sağlık bilgileri ve biyometrik veriler gibi) toplamamaktadır. Buna karşın bunları kendiniz ÇAĞIR’a sağlayabilirsiniz ve böylece ÇAĞIR, bunları size Hizmetlerin sağlanması çerçevesinde işleyecektir (örneğin, profil fotoğrafı). Bununla birlikte ÇAĞIR’ın böyle bir işleme için Sizin onayınızı talep edemeyeceğini, çünkü Sizin ÇAĞIR’a sağlayabileceğiniz Kişisel Bilgilerin potansiyel olarak hassas doğasından haberdar olmadığını dikkate almalısınız.

B. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde:

1.     Hizmetlerimizin/ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla, kullanıcılarımıza  iş ortaklıklarımıza ya da İştirak Şirketlerimize,

2.     Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak, kullanıcılarımıza, tedarikçilerimize, iş ortaklıklarımıza ya da İştirak Şirketlerimize,

3.     İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına,

4.     İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarına, özel entegratör firmalarına, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına, hukuk bürolarına,

5.     Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize,

6.     Kurumsal olarak bağlı bulunduğumuz şirketlerimiz, iştiraklerimiz yada onların tayin ettiki özel yada tüzel kişilere,

7.     Şirketin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurtiçi ve/veya yurtdışı özel ve kamu tüzel kişiliklerine,

8.     Talep konusu ile sınırlı bir şekilde, geçerli hukuki sebebe dayanarak referans talep eden üçüncü kişi ve kurumlara,

9.     Şirketimizin faaliyet konularını ve kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,

10.  Ortak veri tabanı oluşturulması, ortak veri tabanının işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim ve pazarlama kolaylığının sağlanması, marka ve itibar yönetimi amacıyla İştirak Şirketlerine, tedarikçilerimize ve çözüm ortaklarımıza,

11.  İşletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,

12.  Güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu bu hizmetleri veren kurum/kuruluşlara,

13.  Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, İş sağlığı ve güvenliği şirketlerine, hastanelere ve sağlık kuruluşlarına,

14.  Bankacılık ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve finans kurumlarına,

15.  Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı kişi ve şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren şahıs ve firmalara,

16.  İşyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik şirketlerine,

17.  Pazarlama stratejilerinin oluşturulması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına,

18.  Kambiyo, ihracat-ithalat, mali ve finansal, yasal izin ve sorumlulukların yerine getirilebilmesi amaçlarıyla iş ortaklarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize,

19.  Etkinlik, konferans, kutlama ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla  İştirak Şirketlerine ve bu alanda faaliyet gösteren hizmet alınan firmalara,

20.  Konaklama, ulaşım ve turistik amaçlarla turizm firmalarına, otellere ve organizasyon şirketlerine,

21.  Çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza sağlanacak yemek, hediye, promosyon ve benzeri hizmetlerin yürütülebilmesi için ilgili yemek firması ve organizasyon firmalarına,

22.  Müşteri ve abone memnuniyeti çerçevesinde araştırma ve anket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz araştırma ve anket firmalarına,

23.  Reklam ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,

24.  Uygulama üzerinden talep edilen konum (GPS) verileriniz kayıtlı tutulmamakta ve 3. Şahıslarla paylaşılmamaktadır. (Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Yargı Organları Hariç)

25.  İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına aktarabilmekteyiz.

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, internet sitesi, Mobil uygulamalar, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, sosyal medya uygulamaları, ÇAĞIR, bağlı olduğu şirketimiz yada diğer İştirak Şirketlerinden, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin ticari, idari, kamusal ve sair hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir. 

D. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

E. İlgili Kişinin Hakları

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

1.     Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.     Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.     Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6.     KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7.     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8.     Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Şirketimizin aşağıda yazılı adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle yazılı olarak bildirebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. 

İnternet sitemizde kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak için lütfen çerez politikamızı inceleyiniz.

Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

F. Sizin Hizmetler'i Kullanmanız Durumunda Çerezleri ve Diğer Benzer Teknolojileri Nasıl Kullanıyoruz

F.1. Çerezler Nelerdir ve ÇAĞIR Bunları Ne İçin Kullanıyoruz

Çerezler, Sitelere erişmek için kullandığınız cihaza yerleştirilmiş küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar cihazınız tarafından toplanan ve bir sonraki ziyaretinizde Sitelere geri gönderilen, Sizin zaman içindeki eylemlerinizi ve tercihlerinizi hatırlamak için kullanılmaktadırlar.

Sitelerde aşağıdaki çerez türleri kullanılmaktadır:

1.     Kesinlikle gerekli olan çerezler / teknik çerezler: Bu çerezler Sitelerin çalışması ve Hizmetlerin size sunulması için gereklidir ve bunun haricinde ÇAĞIR’ın tarayıcınızın türü de dahil olmak üzere donanımınızı ve yazılımınızı tanımlamasına olanak tanırlar;

2.     İstatistiksel / analitik çerezler: Bu çerezler, kullanıcıları tanımak, sayısını tespit etmek ve ziyaret ettiğiniz web sayfaları, aldığınız içerik hakkında bilgiler dahil olmak üzere Siteler ve Hizmetler üzerinde gerçekleştirdiğiniz işlemler gibi bilgilerin toplanmasına olanak sağlar;

3.     Teknik çerezler: Bu çerezler, kullanıcıların Siteler ve / veya Hizmetler ile nasıl bir etkileşimde bulunduklarıyla ilgili bilgi toplar; bu da, Sitelerin ve Hizmetlerin performansını iyileştirmek için yeni özelliklerin test edilmesine ve hataların tespitine olanak tanır;

4.     İşlevsel çerez dosyaları: Bu çerezler, Siteleri kullanabilmenizi kolaylaştırmak için, örneğin tercihlerinizi korurken (örneğin dil ve konum), belirli işlevleri sağlamanıza olanak tanır;

5.     (Üçüncü taraf) izleme dosyaları / çerez çerezleri: Bu çerezler, kullanıcılar, web trafiği kaynakları, ziyaret edilen sayfalar ve sizin için görüntülenen reklamlar ile reklamı yapılan sayfaya geçiş yaptığınız bilgiler hakkında bilgi toplar. Bunlar, hakkınızda toplanan Kişisel Bilgilerin analizine dayanarak ilginizi çekebilecek reklamların gösterilmesine olanak tanır. Bunlar ayrıca istatistiksel ve araştırma amaçlı da kullanılırlar.

F.2. Çerezler Cihazınızda Ne Kadar Süre Saklanır

ÇAĞIR, çerez dosyalarında yer alan bilgileri yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar için kullanır, daha sonra toplanan veriler, uygun çerez türüne bağlı olabilen ancak hedeflerine ulaşmak için gereken zaman sınırını aşmayan bir süre boyunca cihazınızda depolanır ve sonrasında otomatik olarak sisteminizden kaldırılır.

 

F.3Çerezlerde Yer Alan Bilgilere Başka Kim Erişebilir

Cihazınıza yerleştirilen çerezlerin yardımıyla toplanan kişisel bilgiler, ÇAĞIR’a ve/veya işbu Politika'nın B. Bölümünde belirtilen üçüncü taraflara aktarılabilir ve kullanılabilir. Kişisel Bilgilerin Siteler dışında reklam amaçlı kullanılması, eğer böyle bir durum söz konusu olursa, üçüncü taraf web sitelerinde bulunan ayrı kullanıcı sözleşmelerinin konusu olabilir. ÇAĞIR ve / veya üçüncü taraflar size kişiselleştirilmiş reklamları almayı reddetme olanağı da sunabilir, bu da, bu tür ürünler, hizmetler ve teklifler için geçerli olan yasa ve yönetmeliklerin düzenlemesine tabi olabilir.

Siteleri ilk kez ziyaret ettiğinizde, çerezleri kullanma izniniz istenebilir. Çerezlerin kullanımını onayladıktan sonra, kararınızı değiştirmek istiyorsanız, bunu tarayıcınızda saklanan çerezleri silerek yapabilirsiniz (genellikle tarayıcınızın menüsündeki gizlilik seçeneklerini kullanarak). Lütfen tarayıcınızın kullanım talimatlarına veya tarayıcınızın geliştiricisinin web sitesine başvurun. Bundan sonra, onayınızı isteyen açılır pencere tekrar gösterilecek ve farklı bir seçim yapabileceksiniz. Çerezlerin kullanımını reddederseniz, bu bazı Site işlevlerinin kullanılamamasına ve Sizin Siteleri kullanabilme olanağınızın etkilenmesine neden olabilir. Siz ayrıca, tarayıcınızın ayarlarını, ÇAĞIR Siteleri dahil olmak üzere belirli sitelerdeki çerezleri veya tüm çerezleri kabul etmek veya reddetmek için de değiştirebilirsiniz. Eğer Siz ÇAĞIR Sitelerinden birinde çerez kullanımını onayladıysanız, tüm Sitelerde çerez kullanımının tarafınızdan onaylandığını varsayarız.

ÇAĞIR, ayrıca aşağıdaki amaçlarla cihazınızda önceden yerleştirilmiş çerezlere erişmek için web işaretçileri (piksel etiketleri) de kullanabilir:

1.     Cihazınızda saklanan çerezlere erişerek ve bunları kullanarak Sitelerde ve Hizmetler'i kullanma sürecinde sizin eylemlerinizin tespiti;

2.     Sitelerin, Hizmetlerin veya ürünlerin, yardımcı programların ve ÇAĞIR’ın önerilerinin çalışmalarıyla ilgili istatistiksel bilgilerin toplanması.

G. Bu Politikanın Güncellenmesi

Bu Politikada değişiklikler gerçekleştirilebilir. ÇAĞIR, ilgili değişikliklerin yürürlükteki yasalardaki değişikliklerle ilgili olduğu durumlarda ve ilgili değişikliklerin Site ve Hizmetlerin işleyişindeki değişikliklerle ilgili olması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kendi takdirine bağlı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ÇAĞIR, bildirimde bulunmadan bu Politika tarafından belirlenen haklarınız üzerinde ek yükümlülükler veya kısıtlamalar getirmemek için önemli değişiklikler yapmamayı taahhüt eder. Bu değişiklikler hakkında bilgilendirileceksiniz. Bu tür değişiklikler yürürlüğe girmeden önce ilgili bildirimler Sitede (örneğin, bir açılır pencere veya banner aracılığıyla) görüntülenebilir veya diğer iletişim kanalları aracılığıyla size gönderilebilir (örneğin, iletişim bilgilerinizi verdiyseniz e-posta ile).

H. Sorular ve Öneriler

ÇAĞIR, işbu Politikanın uygulanması veya değiştirilmesiyle ilgili soru ve önerilerinizi memnuniyetle karşılar. Lütfen https://cagir.net#contact adresinde yer alan geri bildirim formumuzu kullanınız. Ayrıca bu adresi, Kişisel Bilgilerinizin yanlışlığı veya işlenmesinin yasaya aykırılığı hakkında haklarınızın veya şikayetlerin yerine getirilmesine yönelik talepler göndermek için de kullanabilirsiniz.

 

I. Veri Sorumlusunun Kimliği

Vergi No                     :  

Telefon Numarası     :

E-Posta Adresi           :

Adres                         :

Web                            :

 

Uygun bir cevap bulamadınız mı? Bize neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin.